Fridsam - familjerådgivning o psykoterapi

-

May Lena Andersson

-

socionom och legitimerad psykoterapeut,

auktoriserad familjerådgivare

-

070-2295221

-

fridsam@fridsam.se

-

Jakthornsgränden 27

22652 Lund

Tiga är silver - tala är guld

Jag är socionom och leg psykoterapeut med familjeinriktning och, genom de många årens arbete med par, även auktoriserad familjerådgivare. Jag har också arbetat inom socialtjänsten med utredningar och samtal med barn och familjer, även samarbetssamtal för föräldrar som valt att gå skilda vägar och som behöver hjälp att samarbeta kring barnens bästa i det nya. Jag erbjuder samtal med enskilda, par och familjer.

 

Att ha fungerade relationer, att förstå och hantera sociala sammanhang, bidrar till bättre hälsa och välmående.

Kontakt

Du når mig enklast genom att ringa vardagar, om jag inte kan svara ringer jag upp så snart jag kan om du vill lämna meddelande. Samtalstid bestämmer vi gemensamt. Väntetiden är oftast kort.